Arvutuskaart

Ava arvutamisel sisestame väiksema kõrguse, mõõtes ava eri kohtadest.

Põhi parameetrite sisestus

Kattumiste arvu näidis

2
3